kamerový systém základné pojmy

Kamerový systém -základné pojmy

Kamerový systém sa skladá z viacerých komponentov, ktoré tvoria spolu funkčný celok. Videorekordér -je to nahrávacie zariadenie na ktorom prebieha celý...

…Alarm… potreba alebo prepych?

…Alarm… potreba alebo prepych? Doby kedy bol alarm privilégiom iba tých bohatých je už dávno preč. Veď si len zoberme...