kamerový systém základné pojmy

Kamerový systém -základné pojmy

Kamerový systém sa skladá z viacerých komponentov, ktoré tvoria spolu funkčný celok. Videorekordér -je to nahrávacie zariadenie na ktorom prebieha celý...