LM Group s.r.o.

Sme mladý dynamický kolektív, ktorý ponúka profesionálne služby na najvyššej úrovni za najlepšie ceny na trhu. Snažíme sa ľuďom poskytnúť "riešenia pod jednou strechou" v rámci ponuky služieb našej spoločnosti: elektroinštalácie, bleskozvody, kamerové systémy, zabezpečovacie systémy a Smart home.

Naši zamestnanci nie len predávajú produkty a služby z nášho portfólia ale predovšetkým aktívne počúvajú Vaše potreby a navrhujú to najoptimálnejšie riešenie pre Vás. Nami dodávane komponenty sú výhradne od renomovaných výrobcov, ktorých výrobky sú to najlepšie čo Vám trh dokáže ponúknuť za najlepšie cenu. Predajom produktu, alebo služby náš vzťah nekončí naopak začína a to podporou z našej strany voči Vám servisom 24 hodín 7dní v týždni.

Naša spoločnosť a jej zamestnanci sú držiteľom viacerých certifikátov, ktoré ich oprávňujú vykonávať všetky nami ponúkane služby za dodržania aktuálnej platnej legislatívy:

  • Licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY podľa § 7 ods. 1 (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 
  • Osvedčenie od spoločnosti Variant Alfa zamerané na vlastnosti montáž, programovanie a servis zariadení PARADOX
  • Certifikát o absolvovaní odborného školenia inštalácií elektronických zabezpečovacích systémov JABLOTRON
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach v rozsahu § 23 – Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky na elektrických zariadeniach do 1000V a bleskozvodoch v objektoch triedy "A".