Bleskozvody

Realizujeme:

  • dodávku a montáž materiálu na realizáciu vonkajšej ochrany pred bleskom
  • skryté alebo priznané zvody
  • realizácie na sedlovej, stanovej, valbovej, polvalbovej či plochej streche
  • montáž zachytávacej sústavy podľa typu Vašej strechy