Elektrická prípojka

 

Chcete zriadiť elektrickú prípojku pre svoj dom alebo chatu? Firma LM Group s.r.o. Vám pomôže pri jej realizácií, ktorú vieme urobiť „na kľúč“ za Vás. 

  • Každá elektrická prípojka musí spĺňať aktuálnu normu STN 33 3320:2002, musí byť verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak, aby pracovníci energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaje z elektromera. 
  • Prvým krokom je žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy. Ak nemáte čas alebo chuť stráviť niekoľko hodín na úradoch, vybavíme všetky potrebné žiadosti a revízie za Vás. So žiadosťou je potrebné predložiť aj projekt elektrickej prípojky, ktorú vypracuje odborne spôsobilá osoba (projektant, revízny technik). Projektová dokumentácia obsahuje technickú správu, výkresovú časť a protokol o určení vonkajších vplyvov.
  • Ak ešte nemáte vyhotovený projekt, vieme Vám pomôcť aj s týmto krokom.
  • Po splnení požiadaviek, distribučná sústava stanoví Technické podmienky pripojenia, v ktorých stanoví podmienky pripojenia a určí miesto pripojenia.Po podaní žiadosti Vám do 30-tich dní distribučná spoločnosť vystaví a odošle zmluvu s uvedením výšky pripojovacieho poplatku, ktorý závisí od hodnoty hlavného ističa podľa platnej legislatívy.  
  • Po technickej stránke prípojka pre rodinný dom sa začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí sa prípojkovou skriňou, ktorá musí byť vyhotovená podľa normy STN 35 9754. Po zhotovení technickej časti je potrebné vykonať Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku (revíziu). Tú vyhotoví elektrotechnik špecialista ( revízny technik), ktorý po obhliadke a meraní všetkých potrebných veličín spíše správu. Naša firma spolupracuje s revíznym technikom, ktorý Vám vypracuje revíziu.

CELÝ ADMINISTRATÍVNY AJ TECHNICKÝ PROCES VÁM VIEME ZREALIZOVAŤ „NA KLÚČ“ KDE PRI ODOVZDANÍ DIELA DOSTANE CELÚ DOKOMENTÁCIU A VY SA UŽ LEN „PRIPOJÍTE“ 

Veríme, že sa Vám náš článok páčil, s pozdravom Váš tím LM Group .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *